Skadedyrkontroll og bekjempelse av skadedyr

Effektiv Skadedyrkontroll og miljøvennlig bekjempelse av skadedyr er vår spesialitet.
Kontroll og bekjempelse av skadedyr tilpasses kundens behov og leveres til konkurransedyktige priser.

• Vi har over 20 års erfaring med Skadedyrkontroll
• Vi fremstår diskret ved levering av Skadedyrkontroll

20 år med skadedyrkontroll

I effektiv Skadedyrkontroll har vi over 20 års erfaring med kontroll og bekjempelse av skadedyr.
Det har gitt oss kunnskap om biologi og atferd hos skadedyr og således forutsetninger for å drive miljøvennlig Skadedyrkontroll.


Diskret skadedyrkontroll

Effektiv Skadedyrkontroll benytter helt bevisst biler uten firmalogo/reklame. Dette er et ønske fra kunder som restauranter,
butikker, private og offentlige institusjoner mf, som naturlig nok ønsker diskresjon ved bekjempelse av skadedyr.