Produkter som benyttes ved skadedyrkontroll

Gnagere

Utlagte preparater mot rotter og mus er sikret I låsbare åtestasjoner. Åtestasjonene plasseres i henhold til gnagernes naturlige adferdsmønster. Utvendig festes åtestasjonene slik at de ikke kan fjernes.Insektfanger

Kakerlakkdetektor med lokketablett og limplate. Benyttes for å kartlegge spredning av kakerlakker. I en boligblokk er det viktig å vite hvilke leiligheter som skal behandles slik at det ikke brukes mer preparater enn nødvendig.

Detektor som tiltrekker seg møll ved hjelp av feromoner. Benyttes eksempelvis for å stedbestemme infiserte varepartier på større lager. Det benyttes detektorer til så vel melmøll / tørrfruktmøll som tekstilmøll.

I vepsefellen benyttes en spesialblandet saft som lokkemiddel. Fellen benyttes som et av flere tiltak for å redusere veps på bestemte utvendige områder som for eksempel ved uteservering, fornøyelsesparker, osv.

Fugl

Nylonnett som monteres i rammer av wire, kan være en gunstig løsning for å hindre duene i å slå seg ned. Nettet benyttes eksempelvis ved sikring av hele bakgårder, under tak over lasteramper, utsmykningsfelt på fasader osv.

Dueavvisende nett er svært diskret forutsatt at det monteres stramt og med rette masker. Det benyttes kun impregnerte nett slik at man unngår skader forårsaket av snø og is.

Flue- og vepsefanger

De elektriske insektfangerene tiltrekker seg fluer og veps ved hjelp av UV-lys. Insektene avlives ved hjelp av spenningsgitter eller limplater.

Effektiv Skadedyrkontroll tilbyr både kjøp og utleie av elektriske insektfangere. Vi har modeller tilpasset for restaurant, dagligvare, delikatesse, næringsmiddel-industri og landbruk.

Våre modeller produseres av Brandenburg som er Europas største produsent av elektriske insektfangere. Brandenburg legger stor vekt på kvalitet og design.