Oversikt over vanlige skadedyr

Skadedyr kan deles inn i mange kategorier. På disse nettsidene finner du en oversikt over de mest vanlige skadedyrene i Norge.

Ved å klikke på en av kategoriene finner du mer informasjon om biologi, bekjempelse og konsekvenser av de enkelte skadedyrene.

Borebille

Maur

Skrukketroll

Due

Husbukk

Rotter/Mus

Flue

•Veggdyr

Edderkopp

Kakerlakk

Veps