Andre Skadedyr

Skrukketroll

I motsetning til de andre småkrypa vi treffer på i bygninger er dette et krepsdyr! De puster gjennom gjeller som fisker, og liker seg best i passe fuktige og mørke områder i bygningen. Derfor sees dette mørke, ovale, flate og pansrede dyret ofte i kalde kjellere, på badet eller på kjøkkenet. De lever av råtnende organisk materiale.
Les mer … < /a>

Tusenbein

Om høsten står tusenbeinet for et fenomen som plager mange huseiere. Da kommer de ofte gjerne inn i kjellere via lufteventiler, sprekker, osv. Det kan være veldig mange som plutselig er aktive rundt og på grunnmuren. Også er det noen som krabber inn. Men inne vil det bli for tørt for tusenbeinet, og den vil kveile seg sammen og dø for å etterlate seg et rundt og hardt skall.
Les mer …& amp; amp; lt; /a>

Edderkopp

I Norge er det ingen av edderkopp-artene som er giftige. På tross av det er det mange som har et anstrengt forhold til disse skapningene som kan komme snikende inn på deg.

Vanlige edderkopper i hus kan være den store husedderkoppen eller kjelleredderkoppen. Disse er forholdsvis store og har lange hårete bein. Begge artene lager nett for å fange byttedyr. De fleste edderkopper trives der det er mørkt og fuktig som f.eks. i krypkjellere. Derifra kan de forville seg inn i tørrere bo-områder.
Les mer …& amp; amp; lt; /a>