Edderkopp

I Norge er det ingen av edderkopp-artene som er giftige. På tross av det er det mange som har et anstrengt forhold til disse skapningene som kan komme snikende inn på deg.

Vanlige edderkopper i hus kan være den store husedderkoppen eller kjelleredderkoppen. Disse er forholdsvis store og har lange hårete bein. Begge artene lager nett for å fange byttedyr. De fleste edderkopper trives der det er mørkt og fuktig som f.eks. i krypkjellere. Derifra kan de forville seg inn i tørrere bo-områder.

NB!
Behandling av edderkopper vil være å kun hjelpe symptomer.
Problemene vil komme tilbake senere hvis ikke fuktigheten utbedres.