Due

Byduen er et karakteristisk innslag i vårt bybilde, sittende på fasader, eller trippende på torg på jakt etter mat. Bydua som stammer fra klippedua lever i et livsvarig parforhold. Den hekker hele året og har 3 - 4 kull pr. år. I Norge finnes det anslagsvis 10 000 par fra sørlandet til finnmark.

Dueavvisende pigger

Dueavvisende pigger monteres som oftest på kanter og gesimser på bygningens fasade. Duepiggene er i form av tynne stålpinner stående på plastføtter. Piggene skjemmer ikke fasaden i særlig grad da de er vanskelige og observere på litt avstand. Piggene skader ikke duene.

Dueavvisende wire

Den dueavvisende wiren er fjærbelastet og strekkes mellom pinner i rustfritt stål. Wiren kan brukes de fleste stedene på en fasade, og er ofte det eneste alternativet i vinduskarmer der vinduene slår utover. Stålpinnene som wiren strekkes mellom bør helst monteres i vegg for å unngå vanninntregning og frostskader. Wiren benyttes som regel der vi må ta særlige estetiske hensyn.

Dueavvisende nett og skyting

Der det er nødvendig å hindre duene adgang til et spesielt område, monteres det et dueavvisende nett. Nettet er i nylon og monteres i rammer av wire. Over bakgårder, foran lyssjakter og foran balkonger, er vanlige steder å montere dueavvisende nett. Fangst og skyting av duer foretas bare i helt spesielle tilfeller.

Konsekvenser av duer

Ekskrementene til duene gir grunnlag for mikroorganismer som bryter ned bygningsmatrialene på fasaden. En fasade som har vært infisert over tid er derfor et sørgelig syn og vil være så godt som umulig å rengjøre.

Duer gir grunnlag for fuglelopper

Aktivitet av duer gir også livsgrunnlag for fuglelopper. Fugleloppene trekker ofte inn i bygningen hvor de kan bli svært plagsomme for de som bor der. Duene kan være spredere av blant annet salmonellabakterien. Derfor er næringsmiddelprodusentene våre svært nøye med å hindre duene adgang til områder som fasader, tak, varemottak osv.
Montering av duesikring