Flue

Flue - biologi og adferd

En flue legger egg i matavfall og ekskrementer.
En flue kan legg opp til 1000 egg i løpet av sitt 20 dager lange liv. Ved temperaturer på rundt 30°C, bruker de
ca. 7 dager på utvikling fra egg til voksen flue.

Konsekvens av fluer

En flue kan forårsake stor skade. Etablert aktivitet av fluer kan ha stor hygienisk betydning. En flue kan det ene øyeblikket ta opp næring i avfall og ekskrementer, for så å fly rett på vår mat. En flue er på denne måten en potensiell smittebærer, og skal ikke forekomme i rene soner som for eksempel der mat tilberedes og produseres.

Bekjempelse av fluer

Bekjempelse av fluer kontrolleres best ved gjennomføring av gode rengjøringsrutiner og sikker avfallshandtering. I private kjøkken, restaurantkjøkken, hotellkjøkken, øvrig storhusholdning og i næringsmiddelbedrifter, er det viktig med regelmessig rengjøring. Når man bekjemper fluer bør man prioritere områder som sluk, vifter, bak ovner, avfallsdunker osv. Det er dette vi kaller for strategisk renhold, hvor målet er å gi fluene minimalt med ansamlinger å legge sine egg i.

Bekjempelse av fluer med fluenetting

Bekjempelse av fluer med fluenetting er en effektiv metode. For å minimalisere inntrekket av fluer, kan vinduer sikres med fluenetting. I profesjonelle husholdninger anbefales også montering av elektrisk insektfanger. Disse tiltrekker seg fluer ved hjelp av UV-lys, og avliver flua ved hjelp av spenningsgitter eller limplate. Det kan også benyttes sprøytemidler på fluas sitteflate og klekkesteder. Sistnevnte vil være en akutt løsning og vil kun dempe aktiviteten.