Kakerlakker

Kakerlakker - biologi og atferd

Kakerlakker har en karakteristisk flat og oval form.
Antennene er omtrent like lange som kroppen. I Norge er det kun mark-kakerlakken, (Ectobius lapponica), som kan leve utendørs. Den kan forekomme i hus, men vil ikke forbli noe problem da den formerer seg svært sent.

Kakerlakker - tropiske kakerlakker er problematiske

Det er de tropiske artene av kakerlakker vi ser på som skadedyr her hjemme. De mest vanlige er tysk kakerlakk (Blattella germanica) og brunbeltet kakerlakk (Supella longipalpa).

Kakerlakken utvikler seg fra egg, gjennom flere nymfestadier, til voksen. Hver eggkapsel, som hunnen bærer på bakkroppen, kan inneholde opp til 30 - 40 egg. Når det gjelder tysk kakerlakk, kan utvikling fra egg til voksen gjennomføres på få uker. Dette forutsetter at eggkapselen legges i nærheten av eksempelvis ovner, varmtvannsberedere og kjøleskapsmotorer.

Kakerlakkene er nattaktive insekter, noe som gjør at det er vanskelig å oppdage problemet før omfanget har blitt stort.

Skader og ulemper med kakerlakker

Den vanligste måten å få etablering av kakerlakker på i dag er via spredning fra boligblokkens eller bygårdens naboleiligheter.

Dens evne til å formere seg og spre seg via ventilasjon og rørkanaler, gjør at man etter kort tid kan stå ovenfor et betydelig problem. Man kan også få med seg eksemplarer hjem fra feriereiser via bagasjen eller de kan følge kjøpte matvarer fra butikker her hjemme.

Kakerlakkene kan overføre smitte da de ferdes fra urene til rene soner. Mat som er lagret i infiserte områder må kastes da det er ødelagt av illeluktende sekret. Aktivitet av kakerlakker kan også fremkalle astma og allergi. De forårsaker liten materiell skade, men kan gnage/tygge på fast og løst inventar.

Bekjempelse av kakerlakker

Oppstår det aktivitet av kakerlakker, er det først viktig å identifisere art og etableringssteder. Deretter foretas det kjemisk behandling av infiserte områder og kontroll/deteksjon av områdene som ligger i tilknytning til de infiserte områdene. Dette kan være deteksjon av eksempelvis resterende leiligheter i samme oppgang, eller naboleilighet i tomannsbolig.

To til tre måneder etter behandling, foretas det en sluttkontroll/deteksjon som konstaterer om behandlingen har vært vellykket eller ikke.

Godt renhold på kjøkken vil ha vesentlig betydning for resultatet av en kakerlakkbekjempelse.