Maur kan gjøre stor skade

Maur har til felles med oss mennesker at de er sosiale individer. Det er her, de i likhet med oss mennesker, har sitt største fortrinn.

Maur - 60 norske maurarter

Vi kjenner i dag til cirka 60 norske arter av maur. Stokkmaur, jordmaur og faraomaur er de mest vanlige og utbredte artene av maur i Norge.

Maur utvikler seg gjennom en fullstendig metamorfose. Dette innebærer at de gjennomgår alle utviklingsstadiene som egg, larve, puppe og voksenstadium.

Enorme svermer med maur
Om sommeren opplever vi enorme svermer med maur. Dette er hanner og hunner som er på paringsflukt. Etter svermingen dør hannen, mens de befruktede dronningene har mulighet for å grunnlegge nye samfunn. Av eggene som dronningene legger kommer det først larver som igjen blir til arbeidere. Det er disse som videre tar det tyngste arbeidet med å bygge opp samfunnene. De henter mat, bygger opp og vedlikeholder maurtua samt steller egg, larver og pupper.


Stokkmaur

Bekjempelse av stokkmaur i en bygning kan være en omfattende prosess. Disse maurene lever et komplekst sosialt liv med utveksling mellom flere forskjellige reir. Dessuten etablerer de helst reirene sine i konstruksjoner som er lite tilgjengelige.

Basert på observasjoner gjort av kunden, observasjoner gjort under inspeksjonen og tidligere erfaring blir første tilnærming derfor å lokalisere redene så nøyaktig som det lar seg gjøre. Bekjempelsen vil være mest effektiv når redet kan behandles direkte ved å påføre flytende insektmiddel eller pumpe inn insektpulver på eggleggende dronning, arbeidere og larver, egg og pupper. Det er ikke å anbefale å bryte opp funnstedet slik at kolonien og dronningen skremmes til andre steder av bygningen.
Les mer …

JordMaur

Svart jordmaur kan være til sjenanse når den opptrer i stort antall. Den har en forholdsvis liten hygienisk betydning, men kan spre smitte ved å vandre fra urene soner til vår mat.

Dersom man har store samfunn med maur i isolasjon under såle, kan dette medføre setninger i sålen dersom for mye av isolasjonen blir fortrengt. Svart jordmaur kan også leve i morkent treverk.
Les mer …

Faraomauren

Faraomaur kalles av enkelte for kjøtteteren, da den primært lever av proteinrikt føde som kjøtt, ost, åtsler, søtsaker, andre døde insekter, osv. Dette er blant annet årsaken til at den er fryktet i sykehus og næringsmiddelbedrifter hvor den kan spre smitte fra urene til rene soner.

Aktivitet av faraomaur i Norge forekommer for det meste i boligblokker, hvor de sprer seg raskt fra leilighet til leilighet. Mengden maur i den enkelte leilighet vil etter hvert bli betydelig og vil virke svært sjenerende for de fleste av oss.

Å bekjempe tropisk faraomaur, kan ofte være komplisert. Faraomaur har nemlig en formidabel evne til å spre seg i store bygningsmasser. Derfor vil en vellykket bekjempelsen oftest inkludere tiltak i hele bygningen.
Les mer …