JordMaur

Jordmaur - Adferd og biologi

Det er den svarte jordmaur, også kalt sukkermaur, vi ser mest til inn og utvendig ved boligen vår. Utvendig bor som oftest den svarte jordmauren i bakken, under kantsteiner, heller, osv.

I dag bygger vi oftere våre boliger med plate på mark, noe som for øvrig er en energisparende byggemetode. Ulempen ved byggemetoden er at mauren nå kan bygge reder i isolasjonen mellom betongplate og grus/sandpute. Herfra er det enkelt for maur å trenge igjennom betongplaten via sprekker, rør og kabelgjennomføringer, når den skal hente næring i for eksempel husets kjøkken. Er det i tillegg varmekabel i sålen, gir dette maur optimale forhold for overvintring. Dette kan resultere i mauraktivitet innvendig allerede i januar/februar.

I naturen lever jordmaur hovedsakelig av plantenektar (honningdogg /sukkerholdige ekskrementer fra bladlus). I huset går de hovedsakelig etter søtsaker.

Bekjempelse av jordmaur

Svart jordmaur kan være til sjenanse når den opptrer i stort antall. Den har en forholdsvis liten hygienisk betydning, men kan spre smitte ved å vandre fra urene soner til vår mat.

Dersom man har store samfunn med maur i isolasjon under såle, kan dette medføre setninger i sålen dersom for mye av isolasjonen blir fortrengt. Svart jordmaur kan også leve i morkent treverk.

Aktivitet av maur indikerer råteangrep

Aktivitet av maur innvendig kan indikere at du har råteangrep et sted i huset.

Man må lokalisere og behandle bolene. Samtidig er det mulig å sprøytebehandle forebyggende rundt grunnmur, heller og kantsteiner. Skal de forebyggende behandlingene ha noen effekt, bør de gjennomføres minst to ganger pr. sommerhalvår.

Det er også mulig å benytte en åtebase. Denne har best effekt tidlig på året, da mauren har liten tilgang på annen næring.