Stokkmaur

Stokkmaur - Biologi og adferd

Stokkmaur er den største mauren i Europa. Størrelsen på stokkmaur kan variere fra 0,6 cm til 1,8 cm, avhengig av hvilken funksjon den har i samfunnet. Den har karakteristiske kraftige kjever, har sort hode, sort bakkropp og er rødbrun eller sort på midten. Er det tvil om man står overfor et eksemplar av stokkmaur eller skogsmaur, vil man se at skogsmauren har røde kinn, mens stokkmauren derimot er helt sort i hode.

Etter svermingen hvor dronningmaurene befruktes velger hunnen seg ut et stykke morkent trevirke hvor hun legger sine egg. Dette kan være i stubber, trær eller på egnede steder i bygninger.

Dronningene fostrer først opp et kull med arbeidere som igjen tar jobben med å fostre opp de nye individene. Slik kan det ta flere sesonger før kolonien får noen størrelse av betydning. En stor koloni kan telle opp til 3000 individer. Det skal sies at det bare er noen av de dronningene som blir befruktet, som klarer å etablere nye kolonier.

På sommeren er stokkmaur mest aktive på natten. Har man som huseier mistanke om at stokkmaur bor i huset, kan det være oppklarende å gå over grunnmuren på natta med en lommelykt. Stokkmaur er altetende og spiser såvel plantenektar.

Bekjempelse av stokkmaur

Bekjempelse av stokkmaur i en bygning kan være en omfattende prosess. Disse maurene lever et komplekst sosialt liv med utveksling mellom flere forskjellige reir. Dessuten etablerer de helst reirene sine i konstruksjoner som er lite tilgjengelige.

Basert på observasjoner gjort av kunden, observasjoner gjort under inspeksjonen og tidligere erfaring blir første tilnærming derfor å lokalisere redene så nøyaktig som det lar seg gjøre. Bekjempelsen vil være mest effektiv når redet kan behandles direkte ved å påføre flytende insektmiddel eller pumpe inn insektpulver på eggleggende dronning, arbeidere og larver, egg og pupper. Det er ikke å anbefale å bryte opp funnstedet slik at kolonien og dronningen skremmes til andre steder av bygningen.

Man kan til en viss grad forebygge mot et stokkmaurangrep ved å påføre et sperrebelte av insektlakk på grunnmuren. Det er også lurt å fjerne gamle stabler med materialer og ved fra yttervegg. Sjekk også gamle stubber og trær rundt huset.

Konsekvenser av Stokkmaur

Siden stokkmaur utvider sine reder ved å tygge løs små fliser i trevirket, vil bæreevnen i trevirket etter hvert bli svekket. Det kan få alvorlige konsekvenser for bygninger dersom man får angrep i bærende konstruksjoner. Når trevirket blir så svekket at kjøleskap faller gjennom tregulvet har et stokkmaurangrep pågått i flere år.

En stokkmaur-sverming i stuen kan for mange være en skremmende opplevelse. De er til særdeles sjenanse når flere tusen maur flyr ut fra redene for å parre seg. På våren er det også vanlig at de går i matskap for å finne næring.