Rotter og mus

Rotter og mus - biologi og adferd

Rotter og mus regnes som suksessrike pattedyr. En av årsakene til det er at rotter og mus har en stor formeringsevne. I løpet av et halvt år kan et par rotter slå seg til i en bolig og bli til 20 individer.

Rotter og mus - velutviklet sanseapparat

Rotter og mus har dessuten et velutviklet sanseapparat. Rotter og mus bruker spesielt berøring og luktesansene for å orientere seg i bygninger. Rotter og mus innehar også suverene fysiske egenskaper. Disse egenskapene gjør rotter og mus i stand til å klatre, svømme og hoppe på en måte som er helt uforståelig før du får sett det med egne øyne.

Rotter og mus - skeptiske dyr

Ved siden av at rotter og mus spiser alt mulig bidrar også deres sosiale adferd innad i familien til suksessen. Rotter og mus er dessuten veldig skeptiske til nye gjenstander som dukker opp i deres verden.
Rotter og mus utgjør en helsemessig risiko

Rotter og mus - psykisk ubehag

Det psykiske ubehaget forbundet med å ha besøk av disse gnagerne motiverer de fleste til å gjøre tiltak for å kvitte seg med dem. Det som er mer alvorlig er den potensielle smittekilden rotter og mus utgjør i boliger. Når rotter og mus spiser på mat de finner har de helt sikkert gått gjennom områder som ikke er rene.

Rotter og mus - urin og ekskrementer

I tillegg vil rotter og mus også forurense matvarene med urin og ekskrementer. En mus legger fra seg opp til 100 ekskrementer pr. døgn og den urinerer nesten hele tiden! Rotter kan også utføre betraktelig hærverk ved at den gnager hull i f.eks. tekstiler, møbler, dører og vegger av tre og gulv av linoleum. Og skulle de gnage på elektriske ledninger kan det forårsake kortslutninger og i verste tilfelle brann.

Rotter og mus - bekjempelse av rotter og mus

Den beste metoden for å hindre at rotter eller mus kommer inn i bygninger er å tette mulige inntrekksveier. Rotter og mus krever ikke store plassen for å komme seg inn. Dessuten har disse gnagerne tilgang til bygninger gjennom inntrekksveier som er skjult for eier. Det kan f.eks. være via kloakkrør inn til huset. Det er derfor vanskelig å tette helt og holdent mot disse gnagerne. Årsaken til at de trekker inn i bygninger er enten tilgang på gode redeforhold eller mat. Har man gode rutiner rundt lagring av mat og håndtering av matavfall vil dette forebygge mot aktivitet av rotter og mus.

Rotter og mus - tetningsarbeid av risikoområder

På våre rutinemessige inspeksjoner gir vi kundene tilbakemeldinger på avvik som bidrar til mulig angrep av rotter og mus. Det kan f.eks. være hull i forbindelse med rørgjennomføringer (rotta kommer seg gjennom et hull på størrelse med en 20-kroner mynt), dårlig rengjorte søppelstativ, næringsmidler som lagres feil, osv.

Vi er gjerne behjelpelig med å utføre tettingsarbeid av risikoområder. Samtidig gjør vi service på utplasserte åtekasser som inneholder giftig åte. Disse kassene blir forsvarlig sikret mot uvedkommende (alle andre enn gnagerne!). Der hvor det er behov foretar vi selvfølgelig akutte bekjempelser.