Veps

Veps - biologi og adferd

Veps bygger opp svært effektive samfunn, med klare arbeidsdelinger. Arbeiderne, som i realiteten er hunner med uutviklede kjønnsorganer, har som oppgave å bygge bolet, forsvare samfunnet og sørger for å gi larvene næring. Mot slutten av sesongen (sep-nov) kommer det dronninger og hanner som tar seg av forplantningen. En veps kan bli til veldig mange veps i løpet av kort tid. Et voksent vepsebol kan i løpet av sommeren komme opp i 1000-1500 individer.

Veps dør om høsten

Med unntak av de befruktede hunnene, dør alle vepsene i samfunnet utover høsten. De befruktede hunnene overvintrer, og danner hver for seg nye samfunn neste år. Et vepsebol er med andre ord en engangsbolig, og benyttes derfor ikke neste sesong.

Konsekvens av veps

De fleste av oss opplever vepsen som plagsom når vi sommertid skal nyte fritiden vår på utsiden av huset. Da kan vi ufrivillig komme over vepsebol i uthus, oppunder taket når vi maler, i busker eller f.eks. i bakken. Ut av disse kommer det ofte mange aggressive veps som forsvarer bolet med sine fryktede stikk.

Veps - vepsestikk

Et vepsestikk er for de fleste av oss kun smertefullt og ikke farlig. Noen få mennesker er derimot svært følsomme for proteinstoffene som finnes i giften. For disse kan et eller flere vepsestikk være svært alvorlig.

Veps - bekjempelse av veps

Veps er sosiale insekter. De bygger opp avanserte samfunn med klare arbeidsdelinger. Slike samfunn bør ikke bekjempes med mindre det utgjør en fare for sine omgivelser. Dersom et vepsebol må bekjempes, kan dette gjøres ved å sprøyte insektmiddel direkte inn i selve bolet. Bolet er laget av en cellulosemasse som umiddelbart vil trekke de giftige preparatene til seg. Skal man gjøre dette på egenhånd, må man huske å tildekke åpen hud slik at man unngår stikk.

Veps - vepsebol

Man kan til en viss grad redusere risiko for at vepsen bygger bol nettopp i ditt hus. Dette kan gjøres ved å montere insektnetting på steder som ventiler og foran luftespalter under tak.