Treødeleggere

Borebille

Bekjempelse av borebille

Ved angrep av stripet borebille vil vi foreslå utbedringer av forhold som fremmer tilstedeværelsen av stripet borebille. Dette skadedyret trenger nemlig en relativ høy fuktighet for å være aktiv. Tiltak for å rette på denne fuktigheten kan være bedre ventilasjon, oppvarming av rom, osv. Der det er et aktivt angrep vil vi også foreslå en langsiktig bekjempning hvor vi utfører en overflatebehandling av trevirket som er angrepet.

Les mer om borebille …

Husbukk

Bekjempelse av husbukk

Ved angrep av husbukk vil vi foreslå å forandre forhold som gjør at husbukken trives. Dette skadedyret trenger nemlig høy temperatur for å fullføre syklusen.

Tiltak for å rette på denne fuktigheten kan være og bedre ventilasjon av takkonstruksjonen. Er der slik at angrepet har spist opp det ytterste laget vil vi fjerne dette før vi utfører en overflatebehandling av trevirket som er angrepet. Dette tiltaket vil drepe de minste larvene som prøver å bore seg inn i trevirket som er behandlet. Dermed hindrer man nye generasjoner i å etablere seg og angrepet vil sakte man sikkert dø ut.