Borebille

Biologi og adferd

Hos den stripede borebillen er det de forskjellige larvestadiene som utfører selve skaden på trevirke. Larven kommer inn i trevirke ved at en befruktet bille legger sine egg i sprekker på trevirket. Deretter klekker eggene og larven spiser seg inn i trevirket hvor den gjennomgår flere larvestadier over en periode på 2-3 år.

Larven spiser trevirket og lager seg ganger i trevirket etter hvert som den spiser seg større. Tilslutt blir den til en puppe. Og i mai/juni kommer det en voksen stripet borebille ut som straks finner seg en partner for å parre seg. Nye egg legges og voksne biller dør i løpet av 3-4 uker etter de kom ut.

Skader og ulemper

Avhengig av hvor lenge et angrep har pågått og faktorer som fuktighet og varme, kan konsekvensene av et angrep variere fra det kosmetiske til alvorlig strukturell svekkelse.

Ofte er det fuktige og ikke-oppvarmede kjellerrom som får angrep i store deler
av takkonstruksjonen. En trebit som er angrepet av stripet borebille over lang tid vil være totalt oppsmuldret.

Bekjempelse av borebille

Ved angrep av stripet borebille vil vi foreslå utbedringer av forhold som fremmer tilstedeværelsen av stripet borebille. Dette skadedyret trenger nemlig en relativ høy fuktighet for å være aktiv. Tiltak for å rette på denne fuktigheten kan være bedre ventilasjon, oppvarming av rom, osv. Der det er et aktivt angrep vil vi også foreslå en langsiktig bekjempning hvor vi utfører en overflatebehandling av trevirket som er angrepet.