Husbukk

Biologi og adferd

Husbukken er en bille som er avlang (1-2cm) med lange antenner. På brystet har den markeringer som kan se ut som to øyne. Det meste av livet tilbringer husbukken som larve. Alt etter temperatur, fuktighet og næring i trevirke kan den være inne i trevirket i 2-10 år før det voksne stadiet kommer ut.

Når den kommer ut i juni/juli lager den karakteristiske flisete og ovale hull i overflaten. Billene flyr rundt og parrer seg, legger egg i sprekker i trevirket før den dør kort tid etter. De larvene som kommer ut borer seg inn i trevirket. Og syklusen fortsetter.

Husbukken holder til i bestemte geografiske områder i Norge. Langs kysten i noen mils bredde fra Larvik og oppover mot Sogn og Fjordane finner vi utbredelsen.

Skader og ulemper

Husbukken er et skadedyr på materiale fra bartrær. Det er larvene som står for ødeleggelsene av trevirket. Den spiser seg tilfeldige ganger rundt om i trevirket. For det meste er det dårlig ventilerte takkonstruksjoner som blir angrepet. For at de voksne billene skal komme ut kreves det en temperatur i overkant av 30ºC. Har angrepet pågått lenge kan det være at bæreevnen til trevirket er så svekket at taket kan rase sammen. Solvendte vegger angripes også av husbukk.

Bekjempelse av husbukk

Ved angrep av husbukk vil vi foreslå å forandre forhold som gjør at husbukken trives. Dette skadedyret trenger nemlig høy temperatur for å fullføre syklusen.

Tiltak for å rette på denne fuktigheten kan være og bedre ventilasjon av takkonstruksjonen. Er der slik at angrepet har spist opp det ytterste laget vil vi fjerne dette før vi utfører en overflatebehandling av trevirket som er angrepet. Dette tiltaket vil drepe de minste larvene som prøver å bore seg inn i trevirket som er behandlet. Dermed hindrer man nye generasjoner i å etablere seg og angrepet vil sakte man sikkert dø ut.