Tjenester


  • Artsbestemmelse
  • Akutt bekjempelse av alle typer skadedyr
  • Miljøvennlige metoder
  • Serviceavtaler tilpasset private og bedrifter
  • Vedlikehold av elektriske insektsfanger
  • Montering av dueavvisende utstyr
  • Rydding, rengjøring og desinfisering
  • Tetting av bygninger mot gnagere